familii

Ajutor pentru familiile defavorizate

5 de copii din ciclul primar și gimnazial din Timișoara, împreună cu 30 de membri ai familiilor din zona Freidorf, vor beneficia de sprijin educațional și social pentru a preveni abandonul școlar și riscul de sărăcie.