Actualitate

Ziua Unirii Principatelor Române – MozaiQub

În 24 ianuarie este sărbătorită, în fiecare an, Ziua Unirii Principatelor Române, când Alexandru Ioan Cuza era ales domn şi al Ţării Româneşti, după ce în 5 ianuarie 1859 fusese ales domn al Moldovei, realizându-se astfel unirea celor două Principate Române sub conducerea unui singur domnitor.

Efectele globalizării – MozaiQub

În privinţa procesului de globalizare nu există încă o definiţie universal acceptată şi nici definitivă întrucât acesta subinclude o multitudine de procese complexe
privind domenii diverse ale societăţii umane.

Inegalitatea socială – MozaiQub

Inegalitatea socială poate fi definită ca o stare de dezechilibru în relațiile interumane, în care anumiți indivizi ori grupuri sociale reușesc, deseori prin reglementări legale, să obțină beneficii sociale nemeritate, supraevaluate, în raport cu munca prestată.