Carnetul de conducere, obținut prea greu

Carnetul de conducere se obține mai greu, din cauză că intervalul dintre proba teoretică si cea practică este prea mare.